ISCA ISCA ISCA
multilingual website
site multilingue
ISCA: Intercultureel Studie en Carrière Advies

Motivatieprofiel

Sommige bezigheden verrichten we graag, andere mijden we liever. In sommige vaardigheden blinken we uit, andere krijgen we nauwelijks onder de knie. Het ene onderwerp trekt altijd en overal onze aandacht, bij het andere dwalen onze gedachten af. Onder bepaalde omstandigheden functioneren we optimaal, onder andere omstandigheden komen we maar met moeite op gang.

Elk mens heeft zo zijn eigen voorkeuren waaruit een persoonsgebonden patroon van voorkeur- of gemotiveerd gedrag is te destilleren. Dit patroon kan vervolgens op eenvoudige wijze worden vertaald naar en afgezet tegen een functieprofiel. De kans op succes en werkplezier wordt zo gemaximaliseerd.

Individuele Motivatie Analyse

Aan de hand van acht geschreven stukjes brengen wij dit gemotiveerde gedrag in kaart. Het uitgangspunt hierbij is een aantal door de kandidaat aangedragen, concrete activiteiten, waar hij zelf tevreden over was én plezier en voldoening aan beleefde. Deze activiteiten worden door ons geanalyseerd en op grond hiervan wordt een motivatiepatroon vastgesteld. Dit motivatiepatroon bestaat uit de volgende onderdelen.

Motivatieprofiel

 • centrale drijfveer: datgene wat iemand bewust of onbewust te allen tijde nastreeft.
 • motiverende vaardigheden: vaardigheden, die iemand graag inzet en hem gemakkelijk afgaan.
 • motiverende onderwerpen: onderwerpen, waar iemands aandacht telkens weer naar uitgaat.
 • motiverende omstandigheden: omstandigheden, waaronder iemand optimaal functioneert.
 • motiverende werkverhouding: rollen, die iemand als vanzelf aanneemt tegenover leidinggevenden, medewerkers of collega’s.

Aan de hand van het motivatiepatroon geven wij tevens adviezen over ontwikkelingsmogelijkheden die leiden tot een blijvende en optimale Jobfit. Het motivatiepatroon en het advies bundelen wij in een conceptrapport, dat pas ná bespreking met de kandidaat in een definitief rapport uitmondt.

Onze methode is gebaseerd op het gegeven dat een ieder zich liever bezighoudt met en het beste leert van voldoeninggevende activiteiten. De methode is derhalve gericht op een analyse van de sterke, motiverende kwaliteiten van een kandidaat.

Het motivatieprofiel biedt inzicht in:

 • het motivatiepatroon, voorkeuren en kwaliteiten
 • werksituaties en functies waarin een kandidaat optimaal functioneert
 • maar ook, werksituaties en functies die een kandidaat beter kan mijden
 • voorwaarden waaronder persoonlijke talenten het best tot hun recht kunnen komen
 • bij de motivatie passende ontwikkelingsmogelijkheden
 • aanknopingspunten voor (verdere) coaching

Werkwijze

Van de kandidaat verwachten wij een beschrijving van een aantal voldoeninggevende activiteiten. Daarna vindt een interview over deze activiteiten plaats. Vervolgens analyseren wij deze activiteiten en wordt een conceptrapportage over het motivatiepatroon opgesteld. In een feedbackgesprek worden de bevindingen toegelicht en eventueel aangepast, waarna het definitieve rapport wordt opgemaakt.

© 2008-2019 Intercultureel Studie en Carrière Advies ™