ISCA ISCA ISCA
multilingual website
site multilingue
ISCA: Intercultureel Studie en Carrière Advies

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidsmodel dat fundamentele patronen in het functioneren van mensen verklaart. Het is het meest gebruikte - en best onderzochte - instrument om verschillen tussen persoonlijkheden te begrijpen. De MBTI is officieel vertaald in 21 talen en wordt jaarljks gebruikt door 2 miljoen mensen.

Kijk voor meer informatie op: www.myersbriggs.org of www.mbtitoday.org

Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden:

  • Voor zowel leidinggevenden als werknemers zijn de uitkomsten van de MBTI behulpzaam om in hun bedrijf of organisatie optimaal tot hun recht te komen.
  • Op persoonlijk niveau is dit onderzoek uiterst waardevol, omdat men zichzelf (en anderen) beter leert kennen en begrijpen.
  • In de context van interculturele teams kan de uitslag van de MBTI dienen als handvat om relaties met buitenlandse collega's op het veld te optimaliseren.

Voor dit onderzoek vult u een uitgebreide vragenlijst in met multiple-choice antwoorden.

© 2008-2019 Intercultureel Studie en Carrière Advies ™